Sunday, May 24, 2020

Heading for Pocahontas, Illinois

Lesly,

I didn't want to wait for Tuesday.  Here is your card (actually traveling Tuesday, May 26th & I suppose this is actually not your card, but rather a digital preview).

Have a wonderful holiday weekend,

Bert

Sail on my friend!

1 comment:

  1. Các chế phẩm sinh học EM gốc là sản phẩm men vi sinh có công dụng tuyệt vời trong ngành thủy sản, chăn nuôi gia súc – gia cầm. Công nghệ phát triển mỗi ngày kéo theo những lĩnh vực liên quan. Nếu như vài năm về trước, người ta sử dụng hóa chất cho ngành thâm canh, chăn nuôi nhiều. Thì ngày nay, bà con đã chuyển sang sử dụng những sản phẩm sinh học, thay thế dần cho những hóa chất.

    ReplyDelete