Tuesday, August 13, 2013

Through The Years With The Queen

by Bert Carson

Here is a great video  discovered by my friend, Ralph Miller.  The clip was put together for Elizabeth's Diamond Jubilee Celebration (last year.

Watch Queen Elizabeth II, now 87, from the beginning, through a lot of history, to this moment.


My friend Ralph Miller sent the link to the video.  If you haven't subscribed to his haphazard, though beautiful, funny, and thought provoking mailings, email me at bertcarson@earthlink.net and I'll ask him to add you to his private email list.


A story of war, PTSD, shattered lives, and a love that transcends it all.

1 comment:

  1. Bởi vì đây là tâm điểm của cuộc sống về đêm ở New Orleans, thực sự không thể thoát khỏi sự ồn ào của đêm khuya gia ve may bay di my 1 chieu . Trừ khi bạn định tham gia bữa tiệc, hãy tìm một vị trí khác để treo mũ.

    Cư dân được biết đến với lòng hiếu khách của miền Nam, nhưng bản thân thành phố có tỷ lệ tội phạm cao gia ve hang thuong gia di my . Giống như ở bất kỳ thành phố nào, hãy tránh đi bộ một mình vào ban đêm, đặc biệt nếu bạn không quen với môi trường xung quanh.

    ReplyDelete